Служба Доставки Рексаміком

Служба доставки Рексаміком співпрацює із Замовниками на умовах нижчеподаного договору:

ДОГОВІР – ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Щодо замовлення та доставки товару

ПМП «РІА «Рексам», воно ж Служба Доставки «Рексаміком» (надалі «Служба Доставки») та користувач (надалі «Замовник») сайту www.reksami.com (надалі «Сайт») домовляються про наступне користування вище вказаним сайтом на наступних умовах замовлення та доставки товару:

 

1. Предмет договору
1.1. Замовник здійснює замовлення товару, який розміщується на Сайті за допомогою авторизації на ньому, або по телефону.
1.2. Служба Доставки здійснює опрацювання замовлення та за дорученням Замовника закуповує за власні кошти замовлену продукцію у виробників.
1.3. Після доставки продукції по місцю вказаному Замовником на підставі супровідної товарної накладної Замовник оплачує Службі Доставки вартість самої доставки та повертає їй кошти за оплачений доставлений товар.
1.4. Доставка товару здійснюється тільки до під’їзду будинку, або до воріт будинку Замовника.

 

2. Вартість доставки
2.1. Вартість доставки товару до під’їзду будинку, або до воріт будинку в межах міста Чортків Тернопільської області здійснюється безкоштовно за умови замовлення товару більше ніж на 50,00 (п’ятдесят) гривень.
2.2. У випадку замовлення товару менше ніж на 50,00 гривень – вартість доставки товару у межах міста Чортків Тернопільської області складає 5,00 (п'ять) гривень.
2.3. Якщо Замовник бажає здійснити доставку товару у квартиру, кімнату будинку, то Служба Доставки має право вимагати додаткової оплати, за умови попереднього погодження її із Замовником.
2.4. Вартість доставки товару в межах України обраховується, виходячи із тарифів перевізницьких служб, які діють у них на момент доставки.

 
3. Проміжки часу замовлення, доставки та термін доставки
3.1. Служба Доставки приймає замовлення та здійснює доставку товару:
з 9:00 до 19:00, крім неділі та свят
3.2. Термін та дата доставки в межах міста Чортків Тернопільської області становить від 3-х (трьох) годин і більше за умови попередньої домовленості із Замовником.
3.3. Час, терміни, умови доставки в межах України складаються виходячи із графіків доставки перевізницьких служб.
3.4. У випадку відсутності (закінчення) товару на момент дзвінка Замовника, або замовлення через Сайт, Служба Доставки та Замовник погоджують в індивідуальному порядку час та термін доставки відсутнього товару.
3.5. У випадку неможливості погодити часові терміни доставки товару Сторони не вступають у співпрацю без виставлення претензій одна одній.

 

4. Права та обов’язки сторін
4.1. Служба Доставки зобов’язується:
4.1.1. Вчасно приймати та доставляти товари згідно графіку та умов попередньо погоджених із клієнтом.
4.1.2. Доставляти непрострочений по термінах придатності товар без пошкоджень упаковки (якщо товар в упаковці).
4.1.3. У випадку запізнення, або неможливості виконання замовлення в силу форс-мажорних обставин, попередити Замовника про можливе запізнення, невиконання доставки товару за номером мобільного телефону, або у формі надсилання йому SMS.
4.1.4. На вимогу Замовника показати посвідчення працівника Служби Доставки, яке завірене мокрою печаткою та підписом керівника.
4.1.5. Здійснити вигрузку товару під під’їзд, ворота будинку, у якому проживає, або працює Замовник.

 

4.2. Служба Доставки має право:
4.2.1. Вимагати та отримувати від клієнта правдиву інформації щодо власних персональних даних (ПІБ, адреса доставки, номер мобільного) із подальшим правом зберігання її у власних архівах згідно чинного законодавства України.
4.2.2. Блокувати, видаляти особистий аккаунт (обліковий запис), номери телефонів Замовника у випадку порушення Замовником умов даного договору, подання неправдивої інформації про себе, написанням Замовником коментарів на сайті, які суперечать чинному законодавству України.
4.2.3. Відмовлятися від майбутнього обслуговування Замовника у випадку неприймання Замовником доставленого товару більше двох разів.
4.2.4. Відмовлятися від вигрузки товару за умови його неоплати.

 

4.3. Замовник зобов’язаний:
4.3.1. Під час реєстрації на Сайті, або під час розмови по телефону подавати тільки особисті правдиві персональні дані: зокрема прізвище, ім’я, по батькові, адресу доставки, номери телефонів.
4.3.2. Телефонувати у службу доставки тільки у час вказаний у п.3.1. даного договору.
4.3.4. Не використовувати під час написання коментарів на Сайті нецензурну лексику, а у випадку її використання нести відповідальність передбачену чинним законодавством України.
4.3.5. Після прибуття товару за місцем доставки зустріти його, оглянути, оцінити та у випадку відсутності пошкодження та непорушення термінів придатності товару – оплатити та прийтяти його.
4.3.6. Здійснити самостійне транспортування доставленого товару від дверей під’їзду до власної квартири, або від воріт до будинку де він проживає.

 

4.4. Замовник має право:
4.4.1. Отримувати додаткову інформацію на Сайті, за допомогою написання листів адміністратору Сайта, у формі телефонної розмови, зустрічі із представником про той чи інший товар.
4.4.2. Оглядати доставлений товар без розпаковування та вимагати контрольного зважування доставленого товару.
4.4.3. Виставляти претензії щодо якості товару до моменту оплати коштів за нього.
4.4.4. Відмовитися від прийому товару та оплати за товар тільки у випадках фізичного пошкодження упаковки товару, або порушення термінів придатності даного товару.

 

5. Заключні положення
5.1. Даний договір є публічною офертою і вступає в дію після проставляння галочки на Сайті у полі поруч із гіперпосиланням «З договором замовлення то доставки товарів ознайомлений».
5.2. Договір може бути змінений адміністрацією Сайту без будь-якого попереднього повідомлення Замовника. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Замовник самостійно несе обов'язок щодо ознайомлення із новими редакціями Договору.
5.3. Якщо Замовник не погоджується з умовами даного Договору, то він не може користуватися сайтом.
5.4. Даний договір та відносини, що склались у результаті прийняття умов Договору регулюються чинним законодавством України.
5.5. Даний договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, у зв'язку з чим:
5.5.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Замовника, що виявив намір укласти Договір;
5.5.2. Замовник, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;
5.5.3. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Замовник, який виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення;
5.5.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.
5.6. Замовник погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.
5.7. Заголовки до розділів Договору зазначені для зручності та не мають юридичної чи договірної сили.

 

6. Реквізити Служби Доставки «Рексаміком»
ПМП «РІА «Рексам»
48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Копичинецька, 45 Б
код за ЄДРПОУ 25345728, не платник ПДВ
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
тел.: +38 0 (67) 197-53-99, +38 0 (50) 952-06-03
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.